OULUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

Kohti yhteistä maailmaa!

TAPAHTUMAKALENTERI

Tältä sivulta näet Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry:n ta­pah­tu­ma­ka­len­te­rin. Voit tar­kas­tel­la ta­pah­tu­mia viikko-, kuukausi- tai yleis­ta­sol­la. Näh­däk­se­si ta­pah­tu­man liitteet klikkaa ta­pah­tu­maa ja paina ”lisää tietoja” va­sem­mas­ta ala­nur­kas­ta.


TAPAHTUMAKALENTERIIN PÄÄSET TÄSTÄ: Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULUOulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Linkit

Laskutus

Tietosuojaseloste

Materiaalipankki


Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021