OULUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

Kohti yhteistä maailmaa!

Liity jäseneksi     Tue toimintaa

Ou­lun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

TÄRKEITÄ LINKKEJÄ

Löydät hyödyllistä tietoa ke­hi­tys­vam­mai­suu­des­ta, palveluista ja lainsäädännöistä seuraavilta sivustoilta.

Sivuston sisällöstä vastaa kulloinenkin palvelun tuottaja.


Kehitysvammaisten tukiliitto
Kehitysvammaliitto
Vammaispalveluiden käsikirja
Verkkopalvelu Verneri
Selkokielinen Verneri

Me Itse ry 

 • Me Itse on kehitysvammaisten ihmisten valtakunnallinen kansalaisjärjestö. Oulun ja Haukiputaan ryhmät.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde / Kehitysvammahuolto

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde Vammaispalvelujen ensiarviotiimi Youtube

Oulun kaupunki / sosiaali- ja perhepalvelut

 • Löydät sivustolta myös sähköiset hakemukset vammaispalveluihin, kuljetuspalveluihin ja omaishoidon tukeen.
 • Erityisryhmien palvelupuhelin päivystää arkisin klo 9-11- ja klo 12-15, puh: 044-703 5275

Oulun kaupunki  / työ- ja päivätoiminta

Oulun kaupunki / erityisopetus

 • Oulussa toimivan kaupungin erityiskoulun, Tiernan koulun lisäksi erityisopetusta tarjoavat useat lähikoulut, kuten Jäälin koulu, Haukiputaan koulu ja Hiukkavaaran koulu.

Oulun kaupunki / erityisliikunta

 • tietoa mm. eritysliikunnan har­ras­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta sekä liikunta-avustajakortista lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen tueksi

Oulun kaupunki / lapsiperheiden palvelut

 • Palvelut, terveysasiat, neuvonta, tapahtumat ja kaikki perheen olennaiset tärkeät asiat nyt Oulun uudessa palvelussa nimeltään lapsuus.ouka.fi

Oulun seurakunnat / kehitysvammaiset seurakunnassa

 • Oulun seurakunnat tarjoavat monia erilaisia kerhoja kehitysvammaisille. Yhteistyössä olemme toteuttaneet mm. Nuokkaritoimintaa.

Pohjois-Pohjanmaan järjestö- ja va­paa­eh­tois­toi­min­nan sivusto

 • Järjestöjen tarjoama toiminta ja tapahtumat ovat yleensä maksuttomia eivätkä vaadi jäsenyyttä. Toiminta voi olla ammatillisesti järjestettyä tai perustua vapaaehtoisuuteen ja vertaisuuteen.

Suomen Paraolympiakomitea

 • Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ja Suomen Paralympiakomitea ovat yhdistyneet 1.1.2020 alkaen ja uuden urheilun kattojärjestön nimi on Suomen Paralympiakomitea. Paralympiakomitea vastaa liikunta-, näkö- ja kehitysvammaisten sekä elinsiirron saaneiden ja dialyysissä olevien henkilöiden urheilu- ja liikuntatoiminnasta.

Caritas /Tukemalla duuniin -hanke 

 • Tukemalla duuniin – hankkeen (ESR) (1.6.2021-31.12.2022) tavoitteena on vammaisuuden vuoksi työ­ky­vyt­tö­myy­se­läk­keel­lä olevien sekä pysyvästi osatyökykyisten työttömien työl­lis­ty­mis­val­miuk­sien parantaminen sekä toiminta- ja työkyvyn ja voimavarojen tukeminen.
 • Jatkohankkeen tavoitteena on tarkentaa ja mallintaa Duunista totta -hankkeen kehittämää työ­hön­val­men­nus­mal­lia ja juurruttaa se olemassa oleviin rakenteisiin.Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULUOulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Linkit

Laskutus

Tietosuojaseloste

Materiaalipankki


Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021