OULUN KEHITYSVAMMAISTEN TUKI RY

Kohti yhteistä maailmaa!

Liity jäseneksi     Tue toimintaa

Ou­lun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Toi­mi­kun­nat vastaavat omalta osaltaan yh­dis­tyk­sem­me toiminnan suun­nit­te­lus­ta, ke­hit­tä­mi­ses­tä ja to­teut­ta­mi­ses­ta.

TAPAHTUMATOIMIKUNTA

Tapahtumatoimikunta vastaa kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä virkistykseksi ja keskinäisen vertaistuen vahvistamiseksi järjestettävien tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta. Tapahtumien suunnittelussa otetaan huomioon jäsenistön erilaiset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet mm. huomioiden vapaaehtoisten määrä, eri ikäryhmät ja toiminnallisuuden taso.

Tapahtumia toteutetaan erillisen vuo­si­kel­lo­suun­ni­tel­man mukaisesti tasaisestiläpi kalenterivuoden.

Tapahtumien järjestämiseen haemme edelleen uusia yhteistyömuotoja eri toimijoiden kanssa. Täten pyrimme takamaan entistä monipuolisemman tapahtuma tarjonnan. Yhdistys osallistuu lisäksi erilaisiin valtakunnallisiin ja alueellisiin tapahtumiin.


Otamme mielellämme vastaan ideoita ja ajatuksia toiminnan kehittämiseksi.


Jäsenet vuonna 2023

Taina Hickey, Marjo Juntunen, Anne Toppari, Isabel Säily ja Meeri Rauhala.Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULUOulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Linkit

Laskutus

Tietosuojaseloste

Materiaalipankki


Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021