Oulun Kehitysvammaiset Ry:n rekisteriseloste

Oulun Kehitysvammaisten tuki ry:n Jäsenasiat hoidetaan Kehitysvammaisten Tukiliitosta Tampereelta.

Jäsen- ja lehtirekisteri

TIETOSUOJASELOSTE

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n jäsen- ja lehtirekisteri

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä: Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Yhteystiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Pinninkatu 51

33100 TAMPERE

puh 0207 718 200

Yhteyshenkilöt

Sinikka Niemi

jäsensihteeri

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Pinninkatu 51

33100 TAMPERE

Puh. 040 4839 362

sinikka.niemi@tukiliitto.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Rekisteriä käytetään jäsenasioiden hoitoon sekä jäsen- ja lehtimaksujen perintään. Jäsenrekisteristä saatavia lukumäärätietoja kerätään erilaisiin analyyseihin; analyysiyksikkönä voi olla yksittäinen paikallisyhdistys tai koko liitto. Analyyseissa lukumäärätietoja käsitellään nimettöminä. Paikallisille tukiyhdistyksille voidaan lähettää jäsentietoja, esimerkiksi osoitetarroja ja jäsenlistoja. Tietoja annetaan vain nimetyille henkilöille. Jäsenrekisteritietoja voidaan käyttää tieteelliseen tutkimukseen yhdistyksen hallituksen päätöksellä tai valtakunnallisesti Kehitysvammaisten Tukiliiton liittohallituksen päätöksellä. Jäsenrekisteriin kerättäviä tietoja käytetään myös toiminnan suunnitteluun.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaista kerätään ja tallennetaan seuraavat tiedot (mikäli asiakas on ne ilmoittanut): sukunimi, etunimi, titteli, lisäosoite, postiosoite, maa, kotipuhelin, matkapuhelin, työpuhelin, sähköposti, syntymäaika, sukupuoli, kieli (suomi/ruotsi), lehti menee/ei mene, laskutustiedot, maksutiedot sekä maksajatiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan suoraan jäseniltä, tilaajilta, yhdistysten toimihenkilöiltä ja postin osoitepalvelusta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle: Rekisteritietoja ei luovuteta ulkomaille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto: Aineistoa säilytetään Kehitysvammaisten Tukiliitossa lukitussa tilassa.

B. Atk:lle talletetut tiedot: Rekisterin tiedot on tallennettu tietokantaan, joka on suojattu palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla. Tietokantaa ja varmuuskopiota säilytetään lukituissa ja vartioiduissa tiloissa, joissa on kulunvalvonta. Tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta määritellyt henkilöt.

Rekisterin käyttöoikeus edellyttää rekisterin pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja sisäänkirjautumista valvotaan.

Jäsenrekisterin käyttöoikeus on vain Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n palveluksessa olevilla ja niillä määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat. Rekisteriä ylläpitävillä henkilöillä on salassapitovelvollisuus.

Asiakkaan informointi tietojen käsittelystä (Henkilötietolaki 24 §)

Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Henkilötietolaki 26 §

Jäsenellä on oikeus tarkastaa itseään koskevat jäsenrekisteritiedot ja saada niistä pyydettäessä kopiot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Jäsenellä on myös yhdistyslain perusteella oikeus tutustua yhdistysluetteloon.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

Henkilötietolaki 30 §. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia itseään koskevan virheellisen tiedon korjaamista. Pyyntö tulee osoittaa rekisterinpitäjälle.