Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö ostanut Oulun Koivula Oy:n osakekannan

1.12.2019

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr. ostaa Oulun Koivula Oy:n koko osakekannan Kehitysvammaisten Tuki ry:ltä. Osapuolten allekirjoittaman sopimuksen mukaan kauppa toteutuu vuodenvaihteessa. Osakekaupassa Oulun Koivula Oy:n osakeomistus siirtyy Oulun Diakonissalaitoksen Säätiölle, mutta yhtiön toimintaa entisellään nykyisissä Hietasaaressa toimivissa toimitiloissa.

ODL laajentaa näin toimintojaan Oulussa kehitysvammaisten asumis- ja päivätoimintopalveluihin.

”Kehitysvammapalveluiden kenttä on erityissegmentti, joka vaatii erityisosaamista. Kaupan myötä saamme ODL:lle ammattitaitoista osaamista ja mahdollisuuden kehittää toimintaa edelleen. Oulun Koivula Oy tunnetaan pitkäaikaisena ja arvostettuna kehitysvammapalveluiden tuottajana. Yhtiön ammattilaiset täydentävät erinomaisesti ODL:n osaamista. Isompana toimijana meillä on paremmat mahdollisuudet vastata palveluiden muutos- ja kehitystarpeisiin ketterästi sekä mahdollistaa niin osaajille asiakaslähtöistä ja innovatiivista palveluiden kehittämistä kuin myös turvata asiakkaille laadukkaiden palveluiden jatkuminen”, sanoo ODL Säätiön toimitusjohtaja Mikko Lapola.

Kehitysvammaisten Tuki ry pystyy kaupan myötä keskittymään aiempaa vahvemmin perustehtäväänsä, kehitysvammaisten ja heidän läheistensä edunvalvontaan.

”Perustehtävämme on huolehtia paikallisesti kehitysvammaisten ja heidän perheidensä edunvalvonnasta sekä järjestää koulutusta ja harrastustoimintaa eri ikäryhmille. Kaupan myötä pystymme aiempaa paremmin keskittymään tähän ydintehtäväämme. Meille on tärkeää, että ostaja on luotettava, pitkäaikainen ja arvostettu palveluntuottaja. ODL:n yhteneväinen arvopohja kanssamme oli myös yksi merkittävä tekijä kaupan päätöksenteossa.” kertoo Kehitysvammaisten Tuki ry:n puheenjohtaja Leena Jumisko.

Oulun Koivula Oy on vuonna 1999 perustettu yleishyödyllinen, kehitysvammapalveluiden tuottamiseen keskittynyt osakeyhtiö, joka tuottaa turvallisia ja laadukkaita asumis- ja pöivätoimintapalveluita kehitysvammaisille. Yhtiön palveluksessa on noin 25 henkilöä ja kuluvan vuoden liikevaihdoksi arvioidaan 1,7 miljoonaa euroa.

Oulun Diakonissalaitoksen Säätiö sr. (ODL) on pohjoissuomalainen hyvinvoinnin edistäjä ja kehittäjä, joka tunnetaan osaavasta henkilökunnasta ja laadukkaasta palvelutoiminnasta. ODL tuottaa palveluita, jotka tarjoavat hoivaa ja hoitoa sekä edistävät terveyttä. ODL toimii konsernimuodossa, jonka emona toimii säätiö ja jonka liiketoiminnot on pääosin yhtiöitetty sen tytäryhtiöille. Oulun Diakonissalaitos toimii kristillisellä arvopohjalla toteuttaen tarkoitustaan, diakonista palvelutehtävää, eri toimintamuodoin. Säätiöllä ei ole omistajia, toiminnasta syntyvä taloudellinen tulos käytetään diakonian toteuttamiseen ja pohjoissuomalaisten hyvinvoinnin edistämiseen. Vakavaraisen konsernin liikevaihto on vuonna 2019 noin 16 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa työskentelee noin 330 hoiva- ja hoitoalan ammattilaista.

Kehitysvammaisten Tuki ry. on vuonna 1965 oululaisten kehitysvammaisten ja heidän perheidensä edunvalvojaksi perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on huolehtia kehitysvammaisten ja heidän perheidensä etujen ajamisesta sekä järjestää koulutusta ja harrastustoimintaa. Jäseniä yhdistyksessä on yli 400.