Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry on perustettu vuonna 1965 oululaisten kehitysvammaisten ja heidän perheidensä edunvalvojaksi. Jäseniä yhdistyksessä on jo yli 400.

Yhdistyksen tehtävänä on huolehtia paikallisesti kehitysvammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä etujen ajamisesta sekä järjestää koulutusta ja harrastustoimintaa eri ikäryhmille.

Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton  paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. Tukiliiton sivulta.www.tukiliitto.fi löydät tietoa ja uutisia myös luettuna.

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry:n tavoitteet 

  • Kehitysvammaisten elämänhallinta ja mahdollisimman itsenäinen elämä.    
  • Perheiden tukeminen selviytymään kehitysvammaisten hoidosta, kasvatuksesta ja kuntoutuksesta.  
  • Yhdistyksen toiminnan kehittäminen vastaamaan jäsenten ja heidän perheidensä tarpeita ja odotuksia.

Toimintamme painopisteitä ovat edunvalvonta ja vaikuttaminen sekä erilaisten harrastus- ja virkistystoimintojen tarjoaminen. 

Järjestämme vuosittain kymmeniä erilaisia tapahtumia eri ikäryhmille aina pienten lasten perheistä aikuisiin ja ikääntyviin kehitysvammaisiin. 

Yksin emme voi emmekä halua kaikkea tehdä. Verkostoituminen eri yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa on meille tärkeä ja läheinen asia niin paikallisella, valtakunnallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. 

Yhdistyksemme Toimintasuunnitelma ja Toimintakertomus

 

Toimintasuunnitelma 2021 

Toimintasuunnitelma 2020

Toimintasuunnitelma 2019

Toimintakertomus 2018

Toimintakertomus 2017

Yhdistys

Yhdistys

Yhdistys

Ensitieto ja edunvalvonta

Ensitieto ja edunvalvonta

Ensitieto ja edunvalvonta

Yhteistyö­kumppanit

Yhteistyö­kumppanit

Yhteistyö­kumppanit

Kerhot

Kerhot

Kerhot

Tapahtumat

Tapahtumat

Tapahtumat

Tule mukaan!

Tule mukaan!

Tule mukaan!