Yhdistys


Hallitus

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry:n hallituksen 2021 jäsenet

Jumisko Leena, puheenjohtaja, p. 0400 212006, leena.jumisko(at)oketuki.fi
Lauri Jaana, Joensuu Satu, Toppari Anne, Puolakanaho Arja, Saarela Pauliina, Vuoti Sinikka, Dahlin Hanna, Lintulahti Minna, Pitkälä Kaisa.

Toimikunnat

Toimikunnat vastaavat omalta osaltaan yhdistyksemme toiminnan suunnittelusta, kehittämisestä ja toteuttamisesta.

Toimikuntia voidaan täydentää vuoden aikana. Mikäli olet kiinnostunut toimimaan yhdistyksessämme vapaaehtoisena, olemaan mukana kehittämässä toimintaamme toimikunnissa vaikuttamisen kautta, olethan yhteydessä puheenjohtajaan Leena Jumiskoon.

Edunvalvontatoimikunta 2021

Oulun Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen edunvalvontatehtävä painottuu olemassa olevien ja lakisääteisten palvelujen saatavuuden ja laadun valvontaan. Vuonna 2021 tärkein edunvalvontatehtävä on jatkaa yhteistyötä Oulun kaupungin vammaispalveluiden sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa. Toiminnan tavoitteena on seurata kehitysvammaisten palveluiden riittävää ja laadukasta toteutumista ihmisen eri ikävaiheissa. Tarvittaessa otetaan yhteyttä Oulun kaupungin palveluista vastaaviin viranomaisiin. Huomiota seurannassa kiinnitetään myös kaupungin tekemiin päätöksiin ja säästötoimenpiteisiin, jottei kehitysvammaisen ihmisen omatoimisuuden edistäminen, osallisuus ja yhteiskuntaan integroituminen vaarantuisi. Viranomaisista sosiaali- ja terveydenhuollon toimijat ovat keskeisiä yhteistyökumppaneita, mutta myös Oulun kaupungin muiden hallintokuntien kuten esim. liikunta-, kulttuuri- ja opetustoimen sekä vammaisneuvoston kanssa tehdään yhteistyötä eri muodoissa.

Mikäli haluat kysyä neuvoa tai nostaa esille toimikuntamme toimialueeseen liittyviä asioita, voit olla yhteydessä toimikunnan puheenjohtajaan.

  • Vuoti Sinikka, puheenjohtaja, p. 040 5661090, sinikka.vuoti(at)dnainternet.net

Tapahtumatoimikunta 2021

Tapahtumatoimikunta vastaa kehitysvammaisten ihmisten ja heidän perheidensä virkistykseksi ja keskinäisen vertaistuen vahvistamiseksi järjestettävien tapahtumien suunnittelusta ja toteutuksesta. Tapahtumien suunnittelussa otetaan huomioon jäsenistön erilaiset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet mm. huomioiden vapaaehtoisten määrä, eri ikäryhmät ja toiminnallisuuden taso.

Tapahtumia toteutetaan erillisen vuosikellosuunnitelman mukaisesti tasaisestiläpi kalenterivuoden.

Tapahtumien järjestämiseen haemme edelleen uusia yhteistyömuotoja eri toimijoiden kanssa. Täten pyrimme takamaan entistä monipuolisemman tapahtuma tarjonnan. Yhdistys osallistuu lisäksi erilaisiin valtakunnallisiin ja alueellisiin tapahtumiin.

Otamme mielellämme vastaan ideoita ja ajatuksia toiminnan kehittämiseksi.

Tulevaisuustoimikunta 2021

Tulevaisuustoimikunnan tehtävänä on hahmotella yhdistyksen tulevaisuuden toimintaa useampia vuosia eteenpäin. Toimikunta katsoo pitemmälle tulevaisuuteen ja pyrkii siten tuomaan hallituksen tietoon tulevaisuuden haasteita ja mahdollisuuksia.

  • Jumisko Leena
  • Eskola Annamari
  • Pelkonen Maija
  • Tarvas Suvi

Materiaalipankki

Lomakkeet

Esitteet

Logot

Yhdistys

Yhdistys

Yhdistys

Ensitieto ja edunvalvonta

Ensitieto ja edunvalvonta

Ensitieto ja edunvalvonta

Yhteistyö­kumppanit

Yhteistyö­kumppanit

Yhteistyö­kumppanit

Kerhot

Kerhot

Kerhot

Tapahtumat

Tapahtumat

Tapahtumat

Tule mukaan!

Tule mukaan!

Tule mukaan!