1630931087913_Verkko%20haltuun%20valmis%20logo-fh4raq-me.png

VERKKO HALTUUN! -HANKE

 -di­gi­tai­dot osal­li­suu­den ja yh­tei­söl­li­syy­den tukena


Hanke on kol­mi­vuo­ti­nen STEAN-ra­hoit­ta­ma ja Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki ry:n to­teut­ta­ma hanke. Koh­de­ryh­mä­nä ovat ou­lu­lai­set ke­hi­tys­vam­mai­set aikuiset sekä heidän lä­hi­ver­kos­ton­sa. Digitaito on tärkeä kan­sa­lais­tai­to. Kaikilla tulisi olla mah­dol­li­suus hyödyntää di­gi­tai­to­ja arjessa, niin myös ke­hi­tys­vam­mai­sil­la.  Hankkeen kes­kei­si­nä ta­voit­tei­na on lisätä ke­hi­tys­vam­mais­ten ihmisten tur­val­li­sia verk­ko­tai­to­ja, osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia sekä kouluttaa verk­ko­tu­ki­hen­ki­löi­tä. Hankkeen työn­te­ki­jät auttavat ja tukevat asiak­kai­ta eri­lai­sis­sa verkkoon liit­ty­vis­sä ti­lan­teis­sa. Tukea, neuvontaa ja ohjausta to­teu­te­taan niin lähi- kuin etä­oh­jauk­se­na. Päi­vi­täm­me kuu­lu­mi­sia yh­dis­tyk­sen net­ti­si­vuil­le ja so­me­ka­na­viin. Han­ke­työn­te­ki­jöil­lä on omat profiilit Face­boo­kis­sa; Kaisa Verkko Haltuun ja Sirpa Verkko Haltuun. Toi­mis­tom­me sijaitsee Kump­pa­nuus­kes­kuk­ses­sa, Kan­san­ka­tu 53.

1632741790474_IMG_1602-me.JPG

Miten pääsen mukaan toi­min­taan?

Hankkeen asiakastyö on käynnistynyt. Koetko että tarvitset apua tai tukea verkossa toimimiseen; haluaisit oppia lisää digitaitoja, ladata sovelluksia, tai jos sinulla on jo taitoja ja voisit toimia vapaaehtoisena verkkotukihenkilönä. 

Ota rohkeasti yhteyttä hankkeen työntekijöihin Kaisaan tai Sirpaan. 


Voit jättää yhteydenottopyynnön kyselylomakkeeseen. Kyselylomakkeella kartoitamme oululaisten kehitysvammaisten digitaitoja sekä tuentarpeita verkossa toimimiseen. Kyselyyn voit vastata joko yksin tai jonkun avustamana. Marraskuun loppuun mennessä vastanneiden kesken arvomme 5kpl tuotepalkintoja. Jos haluat osallistua arvontaan tai haluat että olemme sinuun yhteydessä, jätä yhteystiedot lomakkeen loppuun. Kyselylomake löytyy TÄÄLTÄ 

1637064431267_Insta%20mainos%20loppuvuosi%20(3)-me.png

Tulevat ta­pah­tu­mat

Loppuvuodesta on tarjolla vielä erilaisia tapahtumia. Järjestämme osan tapahtumista yhteistyössä verkostojen kanssa, ja osa on hankkeen omia tapahtumia. 


Hankkeen omia tapahtumia ovat Digikahvila- nettietiketti Kump­pa­nuus­kes­kuk­sel­la ja Joululaulelot Teamsissa. Ilmoittaudu mukaan digikahvilaan Kaisalle tai Sirpalle.


Haukiputaan Kohtaa mut kahvila järjestetään Elämä omaksi -hankkeen kanssa,  ilmoittautuminen Elmo-hankkeen työntekijä Heidille 0405235712. 


Digivinkkejä työnhakuun tapahtuma järjestetään yhteistyössä Tukemalla Duuniin -hankkeen kanssa. Ilmoittaudu mukaan joko Kaisalle tai Sirpalle. 


Tainan tahdit järjestetään hybridimallina yhteistyössä Caritas-Säätiön ja seurakunnan kanssa yhteisötila Toivossa ,Asemakatu 26.


Joulujuhla järjestetään keskustan seurakuntatalolla, Isokatu 17 yhteistyössä seurakunnan kanssa.


Lisätietoa tapahtumista saat Kaisalta 0503458474 tai Sirpalta 0503617898.


Hankkeen työn­te­ki­jät

1629364380447_oma%20kuva-me.jpg

Kaisa Pitkälä

pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri

050 345 8474

kaisa.pitkala@oketuki.fi

1629364396138_sirpan%20kuva-me.jpg

Sirpa Lukka

projektityöntekijä

050 361 7898

sirpa.lukka@oketuki.fi

Yh­teys­tie­dot

Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry

Kumppanuuskeskus

Kansankatu 53, S136

90100 OULU1628752385735_varilogooke-300x300-me.png

Oulun Ke­hi­tys­vam­mais­ten Tuki Ry

Meillä kaikilla on oikeus hyvään elämään ja tulevaisuuteen. Meillä on oikeus haaveilla kodista ja rakkaudesta, ihmissuhteista ja harrastuksista sekä työstä ja toimeentulosta. Kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja osallisuus yhteiskunnassa eivät vielä toteudu. Se vaatii pieniä ja isoja tekoja.


Yhdistyksemme on valtakunnallisen Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistys sekä toimii osana Pohjois-Pohjanmaan Kehitysvammaisten Tukipiiriä, Popokea. 

Yh­teis­työ­kump­pa­nit

Tule mukaan toimintaan!

Miten voin tukea

Tu­ki­liit­to

Oulun Kehitysvammaisten Tuki Ry on Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistys.

Kohti yhteistä maailmaa #kohtaamut

1628253912277_tukiliitto-me.png

© Oulun Kehitysvammaisten Tuki ry 2021